de strijd


titel de strijd
produkt promo pvda
onderwerp zet met ons de strijd voort
werkzaamheden compositie en sound design
regie prospektor
animator rogier klomp
voorbeeld

DLL


titel true you
produkt whiteboard animatie
onderwerp reeks bedrijfsfilms
werkzaamheden sound design, stem opname & regie
regie rogier klomp
links de lage landen
voorbeeld

3FM awards 2009


titel:                    awards 2009

produkt:               bumper

onderwerp:           3FM awards

werkzaamheden:   geluidsmontage

links:                   karma

mtv networks


titel:                      this site is up

produkt:                 animatie

onderwerp:              launch mtv-site

werkzaamheden:       compositie, geluidsontwerp

links:                                                 

ELLE


titel:                    ELLE – style event

produkt:               bumper

onderwerp:            15 jaar ELLE in nederland

werkzaamheden:    compositie

links: